top of page

Wanneer het gaat om het bedekken van een dak, dan is het voor de keuze van de dakbedekking van groot belang om te weten om wat voor een dak het gaat; wordt het een puntdak, een plat dak, of een dak met allerhande ingewikkelde vormen?

De soort dakbedekking wordt namelijk in veel gevallen bepaald door de hellingsgraad en de vorm van het dak.

Diverse materialen

De meest voorkomen materialen voor dakbedekking zijn:

  • Dakpannen
  • Leien
  • Riet

Afhankelijk van welk dak van dakbedekking voorzien moet worden, is het raadzaam om tegelijkertijd aandacht te besteden aan de isolatie. Isolatie in combinatie met dakbedekking zorgt in elk geval voor meer comfort in de woning, en leidt bovendien tot lagere lasten op het gebied van energiekosten doordat de ruimte minder verwarmd hoeft te worden. 

bottom of page